Grow more 6-30-30+TE thích hợp nhất cho các cây ăn trái, cây công nghiệp, lúa và rau màu.
Grow more 6-30-30+TE chuyên dùng xử lý ra hoa sớm, ra hoa trái vụ, tăng tỷ lệ đậu trái và chống rụng trái:
Kích cây phân hóa mầm hoa cực mạnh, ra hoa sớm, ra hoa trái vụ.
Kích hoa nở đều, đậu nhiều trái, lúa trỗ mạnh và đồng loạt.
Tăng khả năng thụ phấn, tăng đậu tráii.
Chống rụng trái non, trái mau lớn.

Longan

Pha 20-25gr cho 1 bình 20 lít nước. 
Định kỳ 7-10 ngày phun 1 lần 
Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh trời mưa.

VUI LÒNG LIÊN HỆ
[email protected]

error: Content is protected !!